Internet of Things (IoT)

 

iotInternet of Things (IoT) ή αλλιώς  Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ) αποτελεί μια εξελιγμένη και πρακτική εφαρμογή Διάχυτου Υπολογισμού (ΔΥ) ή αλλιώς - Ubiquitous Computing. Πρόκειται για μια τεχνολογία της επιστήμης των υπολογιστών, κατά την οποία η έννοια του ηλεκτρονικού υπολογιστή ξεφεύγει από το κλασικό πλαίσιο του επιτραπέζιου υπολογιστή και της συγκεκριμένης μορφής που έχει ο τρόπος αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη μηχανή.  Στο ΔτΠ, ο υπολογισμός συνυπάρχει με το χρήστη οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, συντροφεύοντάς των σε κάθε είδους καθημερινή δραστηριότητα μέσα από ένα τεράστιο πλήθος καθημερινών συσκευών και/ή αντικειμένων. Η δικτύωση αυτών των «αντικειμένων» ή «πραγμάτων» με άμεσο τρόπο, η ευκολία στην πρόσβαση και/ή τον έλεγχό τους και μεταξύ τους επικοινωνία και οργάνωση, κατά τα πρότυπα του διαδικτύου, αποτελούν τη μελλοντική προέκταση του ίντερνετ (Future Internet).

Τεχνολογικοί κολοσσοί, αναλυτές, ερευνητές και αγοραστικό κοινό φαίνεται να συμφωνούν ότι οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στην οικογένεια του ΔτΠ πρόκειται να επηρεάσουν δραστικά ανθρώπους, μηχανές και επιχειρήσεις. Η διασύνδεση καθημερινών «πραγμάτων» σε ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο, αναμένεται να φέρει ευρείες αλλαγές στον τρόπο ζωής, να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία νέων δομών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Το ΔτΠ εκτείνεται σε τρία επίπεδα:

-          Το κατώτερο επίπεδο είναι το «Στρώμα Αντίληψης» (Perception Layer).

-          Το «Στρώμα Δικτύου» (Network Layer) και

-          Το «Στρώμα Εφαρμογών»

Οι τεχνολογίες του ΔτΠ βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, ενώ πολλές πτυχές του παραμένουν ακόμη άγνωστες και μια σειρά από προκλήσεις πρέπει να απαντηθούν τόσο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όσο και από τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών ανά τον κόσμο.

Στην Informatix.gr, μέσα από την εμπλοκή μας σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα, έχουμε αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων, πρωτοκόλλων  επικοινωνίας και εφαρμογών συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αποτύπωσης δεδομένων, τόσο σε ιδιόκτητες, όσο και σε μισθωμένες υποδομές cloud.